top of page

Có thể gắn vào bất kỳ vị trí nào trên thanh trượt. Độ dày 2 mm, chiều dài 200 cm

 

Click the Twister anywhere within the Rail. 2 mm Thickness, 200 cm length

Dây TWISTER Nylon 150cm / Cable TWISTER Nylon 150cm

SKU: 0923150
115.000₫Price
    bottom of page