top of page

Có thể gắn vào bất kỳ vị trí nào trên thanh trượt. Độ dày 2 mm, chiều dài 150 cm

 

Click the Twister anywhere within the Rail. 2 mm Thickness, 150 cm length

Dây TWISTER Thép 150cm / Cable TWISTER Stee 150 cm

SKU: 0933150
195.000₫Price
    bottom of page