top of page

Có thể gắn vào bất kỳ vị trí nào trên thanh trượt. Độ dày 2 mm, chiều dài 200 cm

 

Click the Twister anywhere within the Rail. 2 mm Thickness, 200 cm length

Dây TWISTER Thép 200cm / Cable TWISTER Stee 200cm

SKU: 0933200
210.000₫Price
    bottom of page