170 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(028) 35 19 2347      info@grado-artstudio.com

© 2018 Grado Art Studio

  • Facebook Social Icon

Nhà phân phối Artiteq VIỆT NAM

(028) 35 19 2347    0903991544    info@grado-artstudio.com

Hệ thống treo

tranh ảnh sáng tạo

Sản xuất tại Hà Lan

Được đặt ở Tilburg (Hà Lan), Artiteq là chuyên gia về khái niệm treo, và phát triển hệ thống treo linh hoạt cho tranh ảnh, trang trí trên tường từ năm 1995